⚠️ Dotyczy wyłącznie prywatnych komputerów!

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie konfiguracji komputerów prywatnych!

Proszę nie stosować jej na komputerach służbowych. W przypadku komputerów służbowych dostarczony pracownikom program Microsoft Outlook automatycznie skonfiguruje dostęp do poczty – nie ma potrzeby wykonania ręcznej konfiguracji.

Krok 1: Otwórz kreator dodawania konta

Jeżeli pierwszy raz uruchamiasz program Microsoft Outlook, kreator otworzy się automatycznie.

Jeżeli nie, kliknij w menu Plik w lewym górnym rogu aplikacji, następnie w panelu Informacje kliknij w przyciskDodaj konto:

Krok 2: Wprowadź dane konta

Klikając Dalej przejdź do poniższego ekranu i wypełnij formularz Twoimi danymi:

Imię i nazwiskoimię i nazwisko; wartość pola będzie wyświetlana odbiorcom wiadomości
Adres e-mailtwój adres e-mail (np. i.nazwisko@uksw.edu.pl)

Po wypełnieniu formularza kliknij Dalej. Program Outlook wykryje konfigurację serwera UKSW i poprowadzi przez dalsze kroki.

Krok 3: Wprowadź dane logowania (w niektórych przypadkach)

Jeżeli Twój identyfikator jest różny od pierwszej części Twojego adresu e-mail (przed znakiem @), program Outlook wyświetli dodatkowe okno z pytaniem o dane logowania. Musisz wprowadzić tu swój identyfikator wg poniższej instrukcji:

  1. Kliknij przycisk Użyj innego konta.
  2. Wprowadź dane. Wprowadzając identyfikator, poprzedź go ciągiem znaków "DOMENA\", tj. "DOMENA\identyfikator".
  3. (opcjonalnie) Zaznacz opcję Zapamiętaj moje poświadczenia aby nie wprowadzać swoich danych przy każdym uruchamianiu programu Outlook.
  4. Kliknij przycisk OK.