Skip to main content

CSI może dokonać drobnych zakupów w ramach swoich wniosków m.in. na:

  • naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, tabletów, telefonów, rzutników, tablic multimedialnych, ekranów, sprzętu RTV itp.
  • zakup myszek, klawiatur, pendrive, kart sieciowych, graficznych, aparatów cyfrowych, mikrofonów itp.

 

Przed złożeniem zapotrzebowania w CSI, należy:

  • potwierdzić dostępność środków na zakup w Dziale Budżetowania i Kontrolingu (KDBK);
  • uzyskać zgodę p. Kanclerza na zakup.

 

Składając wniosek DZP na zakup sprzętu i oprogramowania należy skontaktować się z naszym działem i uzyskać podpis osoby merytorycznej i kierownika CSI. Na wniosku wpisujemy dane osoby, dla której jest zakupywany sprzęt lub oprogramowanie. 

Do wniosku załączane są następujące dokumenty:

  • opis przedmiotu zamówienia - na sprzęt komputerowy umieszczony jest na Forum UKSW w poście Rekomendacje CSI na zakup sprzętu i oprogramowania (dostępne po zalogowaniu);
  • szacowanie wartości zakupu z min. 2 źródeł (np. różne strony internetowe, różne modele sprzętu);
  • wzór umowy na zakup przedmiotu zamówienia

Realizacja stron internetowych poza Uczelnią

Istnieje możliwość stworzenia strony internetowej poza UKSW w ramach zamówień realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

Oprócz wniosku, do DZP należy dostarczyć wniosek #22 - Wymagania dla serwisów internetowych tworzonych poza UKSW.

 

Formularz zapotrzebowania na sprzęt komputerowy

W celu dokonania zakupu sprzętu IT / AV // usługi naprawy sprzętu IT / AV  prosimy o prawidłowe wypełnienie i dostarczenie poniższego formularza: