Skip to main content

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) to jeden z wielu serwisów internetowych współpracujących z USOS. Serwis pełni rolę repozytorium prac dyplomowych. Oprócz archiwizacji prac, wraz z pracami przechowywane są między innymi takie informacje jak: ocena z pracy, recenzje opiekuna pracy i recenzenta.

W APD przebiega procedura złożenia prac dyplomowych - instrukcje, zarówno dla studentów jak i promotorów, recenzentów, można naleźć w zakładce Instrukcje.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Uczelnia ma obowiązek sprawdzać prace w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dalszym ciągu udostępnia możliwość sprawdzenia pracy z OSA, jednakże nie jest to obowiązkowe.

Adres strony: https://apd.uksw.edu.pl

Logowanie oraz odzyskiwanie hasła do serwisu następuje za pomocą CAS