Poczta pracownicza (mail.uksw.edu.pl)

Poczta pracownicza dostępna jest pod adresem https://mail.uksw.edu.pl.

Logowanie do poczty wymaga podania danych logowania Centralnego Systemu Uwierzytelniania - tych samych, co w USOSweb czy przy logowaniu do komputera.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami i instrukcjami dot. poczty UKSW: