Jeżeli używasz komputera służbowego, znajdziesz na nim program Microsoft Outlook, który przy pierwszym uruchomieniu automatycznie i samodzielnie skonfiguruje Twoje konto pocztowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z innych urządzeń (prywatny komputer, prywatny lub służbowy telefon), możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. poprzez aplikację w przeglądarce internetowej: mail.uksw.edu.pl,
  2. korzystając z aplikacji klienckich dostępnych na Twoje urządzenie.

Aby skorzystać z aplikacji klienckich, musisz wpierw skonfigurować w nich swoje konto. Przygotowaliśmy specjalny zestaw instrukcji dla najbardziej popularnych urządzeń. Dane konfiguracji są wspólne dla wszystkich urządzeń:

  • Typ konta: Exchange/ActiveSync
  • Adres serwera: mail.uksw.edu.pl

Podłączane urządzenia objęte są dodatkowymi wymogami dot. bezpieczeństwa (więcej informacji).