Skrzynki współdzielone pozwalają pracownikom na obsługę dodatkowych adresów e-mail, często współdzielonych np. przez kilka osób w dziale. Skrzynki takie:

 • pozostają odrębne od skrzynki osobistej pracownika,
 • umożliwiają, stosownie do do uprawnień, wysyłanie wiadomości z adresu skrzynki,
 • ich zawartość jest widoczna dla wszystkich przypisanych pracowników,
 • zmiany wprowadzane na skrzynce, np. przeniesienie wiadomości lub oznaczenie jako przeczytana/nieprzeczytana są również widoczne dla wszystkich pracowników.

Tworzenie skrzynek odbywa się na wniosek kierowników jednostek.

Dostęp do zawartości skrzynki współdzielonej

Zawartość skrzynki współdzielonej powinna pojawić się automatycznie zarówno w programie Outlook jak i w kliencie pocztowym na stronie mail.uksw.edu.pl.

Jeżeli skrzynka nie pojawi się automatycznie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Na wstążce wybierz kartę Plik.
 2. Rozwiń pozycję Ustawienia kont, w menu wskaż pozycję Ustawienia kont...
 3. W pierwsze karcie (Adres e-mail) wskaż właściwe konto, a następnie wybierz pozycję Zmień.
 4. Wybierz Więcej ustawień, wejdź w zakładkę Zaawansowane i wciśnij przycisk Dodaj.
 5. Wpisz adres współdzielonej skrzynki, na przykład: jednostka@uksw.edu.pl.
 6. Wybierz pozycję OK > OK, następnie Dalej > Zakończ > Zamknij.

W przypadku korzystania ze strony www, zalecamy korzystanie z widoku impersonalizacji.

Twoje skrzynki współdzielone mogą się również wyświetlać w panelu bocznym pod Twoją skrzynką osobistą.

⚠️ Uwaga!

Jeżeli nie skorzystasz z widoku impersonalizacji, lecz otwierasz skrzynkę w opisany niżej sposób, wiadomości wysłane oraz usunięte będą trafiały do folderów "Wysłane" oraz "Kosz" Twojej skrzynki osobistej!

 1. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie Twojej osobistej skrzynki pocztowej (zwykle opisana jest Twoim imieniem i nazwiskiem).
 2. W menu wskaż opcję Dodaj folder udostępniony...
 3. Wpisz adres współdzielonej skrzynki, na przykład: jednostka@uksw.edu.pl.
 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Wysyłanie w imieniu skrzynki współdzielonej

Wszelkie nowe wiadomości oraz wiadomości tworzone w odpowiedzi na otrzymane do skrzynki współdzielone wiadomości wysyłane są domyslnie z adresu osobistego pracownika.

Aby zmienić adres nadawcy, musisz wskazać właściwy adres w polu Od tworzonej wiadomości:

 1. Rozpocznij tworzenie nowej wiadomości i zwróć uwagę na nagłówek wiadomości.
 2. Jeżeli nie widzisz w nim pola Od, wybierz we wstażce pozycję Opcje > Od.
 3. Rozwiń pole Od w nagłówku wiadomości i wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
 4. Jeżeli adres jest niewidoczny, wybierz pozycję Inny adres e-mail i wpisz pożądany adres.

Jeżeli korzystasz z widoku impersonalizacji, wszystkie wiadomości wysyłają się prawidłowo z adresu skrzynki współdzielonej.

Jeżeli korzystasz z widoku w pasku bocznym pod Twoją skrzynką osobistą (niezalecane), wiadomości wysyłają się domyślnie z Twojego adresu osobistego. Aby to zmienić:

 1. Rozpocznij tworzenie nowej wiadomości i zwróć uwagę na nagłówek wiadomości.
 2. Jeżeli nie widzisz w nim pola Od, kliknij w ikonę ●●● znajdującą się ponad nagłówkiem wiadomości, a następnie opcję Pokaż pole Od.
 3. Rozwiń pole Od w nagłówku wiadomości i wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
 4. Jeżeli adres jest niewidoczny:
  1. kliknij prawym przyciskiem na aktualny adres w polu Od,
  2. wybierz pozycję Usuń,
  3. wprowadź w polu Od pożądany adres.

Jeżeli często korzystasz z tej opcji, możesz skonfigurować program tak, aby pole Od wyświetlało się zawsze:

 1. wejdź do ustawień swojej skrzynki: ikona ⚙️> Opcje w górnym prawym rogu,
 2. otwórz panel Poczta > Układ > Format wiadomości,
 3. zaznacz pole Zawsze pokazuj pole Od i zatwierdź zmianę.

⚠️ Gdzie trafią wiadomości wysłane i usunięte?

W zależności od metody korzystania ze skrzynki współdzielonej, wiadomości wysłane oraz usunięte będą trafiać do odpowiednich podfolderów Wysłane oraz Kosz w różny sposób. Zwróć na to uwagę, analizując poniższą tabelę, i wybierz najodpowiedniejszy sposób korzystania ze skrzynki:

Sposób korzystania ze skrzynki współdzielonejMiejsce zapisu wiadomości

podfoldery skrzynki osobistej

podfoldery skrzynki współdzielonej
Aplikacja Microsoft Outlook (komputery służbowe)✔️✔️
Aplikacja Microsoft Outlook (komputery prywatne)✔️❌/✔️*
Strona WWW, widok zwykły (pod skrzynką osobistą)✔️
Strona WWW, widok impersonalizacji✔️

*) domyślnie Outlook zapisuje wiadomości w podfolderach skrzynki osobistej; aby zmienić domyślne ustawienie i zapisywać dodatkową kopię w podfolderach skrzynki współdzielonej, zapoznaj się z instrukcją.