Tworzenie aliasów personalnych

Tworzenie aliasów personalnych możliwe jest wyłącznie w przypadku zmiany danych osobowych pracownika (imię, nazwisko) lub korekty błędnych adresów.

Aliasy tworzone są na wniosek pracownika złożony do Centrum Systemów Informatycznych.

Z uwagi na organiczenia techniczne, pracownik może wysyłać wiadomości e-mail wyłącznie z jednego adresu głównego. Proszę o wskazanie, czy nowy adres ma być wykorzystywany wyłącznie jako dodatkowy adres odbiorczy, czy również jako adres nadawczy dla wszystkich wiadomości wysyłanych przez pracownika.

Tworzenie aliasów organizacyjnych i okolicznościowych

Ze względu na organiczenia techniczne, nie możemy tworzyć aliasów organizacyjnych lub okolicznościowych przypisywanych bezpośrednio do kont personalnych - tzn. takich, w których przychodząca wiadomość jest multiplikowana i dostarczana niezależnie do wielu kont personalnych .

Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest tworzenie kont organizacyjnych/okolicznościowych w postaci odrębnych skrzynek, przypisanych następnie do konkretnych pracowników - nawet, jeżeli jest to jeden pracownik.

Tworzenie aliasów funkcjonalnych do istniejących kont organizacyjnych/okolicznościowych

Tworzenie aliasów funkcjonalnych realizowane jest na uzasadniony wniosek, w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do kont organizacyjnych i okolicznościowych.

Z uwagi na organiczenia techniczne:

  • nie jest możliwe przypisywanie aliasów funkcjonalnych do kont personalnych,
  • nie jest możliwe wysyłanie wiadomości z aliasem funkcjonalnym wskazanym jako nadawca.

Alternatywa dla aliasów: tagi w adresie e-mail

W wielu przypadkach interesującą alternatywą dla aliasów, pozwalającą w prosty sposób segregować wiadomości, jest stosowanie tagów w adresach.

Tagi to dowolne ciągi liter i cyfr, poprzedzone znakiem "+" i umieszczone pomiędzy adresem nadawcy a znakiem "@":

i.nazwisko+tag1+tag2@uksw.edu.pl

Przy doręczaniu wiadomości i odnajdowaniu adresata, tagi są pomijane, tzn. powyższa wiadomość zostałaby doręczona na adres "i.nazwisko@uksw.edu.pl". Tagi są jednak zachowywane w adresie widniejącym w nagłówku wiadomości i pozwalają na łatwe wyszukiwanie. Można również na ich podstawie tworzyć specjalne reguły, np. umieszczać wiadomości w specjalnych folderach lub przekierowywać wiadomości do konkretnych osób.

Odpowiednio przygotowane adresy można wskazywać w publikowanych linkach oraz formularzach rejestracyjnych na stronach internetowych czy innych wnioskach.

Przykłady zastosowania:

Adresy publikowane na stronach internetowych przy konkretnych dokumentach:

dziekanat+stypendia@uksw.edu.pl
dziekanat+legitymacje@uksw.edu.pl

Adresy wskazywane w formularzach rejestracyjnych na stronach internetowych lub do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi:

biuro+projekt_ue_123@uksw.edu.pl
biuro+kontrahent@uksw.edu.pl
biuro+nr_postepowania@uksw.edu.pl

Tagi najlepiej sprawdzają się w scenariuszach, w których spodziewamy się jedynie wiadomości przychodzących (komunikaty, wnioski). Należy mieć na uwadze, że odpowiadając na wiadomość wysłaną na adres z tagiem, wysyłamy wiadomość z adresu pozbawionego tagów. Ponieważ nasz korespondent najprawdopodobniej użyje przycisku "Odpowiedz do", jego kolejne wiadomości będą adresowane do zwykłego adresu nadawcy, bez tagów.