Skip to main content

Dla pracowników

Lista usług z których mogą korzystać pracownicy

USOSweb

Aplikacja internetowa USOS

LEX

System informacji prawnej

Moodle

Platforma nauczania zdalnego

Forum UKSW

Miejsca wymiany myśli i informacji

SRS - System Rezerwacji Sal

Umożliwia przeglądanie planu zajęć

HCM - Portal Pracowniczy

Szybki i prosty sposób na wygenerowanie raportów oraz informacji kadrowo-płacowych bez konieczności przychodzenia do Działu Kadr i Działu Płac

HSM - Helpdesk Składniki Majątku

Zarządzanie majątkiem trwałym Uczelni

Monitor UKSW

Zbiór wszystkich zarządzeń, uchwał i decyzji władz uczelni obowiązujących na UKSW

CRU - Centralny Rejestr Umów

Zbiór umów zawartych przez Uczelnię

EVA - Ewaluacja Nauczycieli…

System wspierający ocenę okresową nauczycieli akademickich oraz składanie sprawozdań z pracy naukowej i dydaktycznej.

Informator ECTS

Serwis zawiera informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS

USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Ankiety UKSW

Internetowy system ankiet

Oprogramowanie IBM SPSS & AMOS

Pakiet narzędzi do statystycznej analizy danych

Blog UKSW

Blogi Pracowników UKSW