Skip to main content

Podstawowe informacje

System Centralnego Wydruku umożliwia lepsze zarządzanie wydrukiem przez integrację urządzeń wielofunkcyjnych. Dzięki zwiększeniu ich dostępności i bezpieczeństwa, nie tylko pracownicy, ale też studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają kontrolę nad wydrukami/kopiowaniem/skanowaniem/wysyłaniem dokumentów na mail z wykorzystaniem urządzeń dostępnych na korytarzach w budynkach uczelni.

Jak skorzystać z systemu Centralnego Wydruku?

Do korzystania z urządzeń niezbędne jest posiadanie:

Pracownicy UKSWKarta wydana przez CSI po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Studenci i Doktoranci Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka (ELD) wydana przez UKSW.
Słuchacze studiów podyplomowychKarta słuchacza studiów wydana przez UKSW.

 

Aby skorzystać z możliwości wydruku, należy posiadać środki pieniężne na indywidualnym koncie rozliczeniowym w systemie CW:

 • Pracownicy uczelni, którzy chcą drukować z puli środków uczelnianych, a nie zostali uwzględnieni przy doładowaniu w zestawieniu swojej jednostki, muszą złożyć #21 - Wniosek o wyznaczenie puli środków finansowych do wykorzystania w ramach centralnego wydruku. Ta sama procedura obowiązuje pracowników, którzy chcą drukować ze środków projektowych. Po wypełnieniu wniosku należy pamiętać o akceptacji (podpisie) przez kierownika jednostki nadzorującej projekt. Środki pozostają na koncie pracownika do momentu ich wykorzystania
 • Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych samodzielnie doładowują konto rozliczeniowe o pulę środków na wydruki poprzez panel administracyjny systemu CW, za pomocą systemu operatora płatności elektronicznych. Jednorazowe zasilenie konta zawiera się w granicach kwot od minimalnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) do maksymalnej w wysokości 100 zł (sto złotych). Środki pieniężne wpłacone na konto CW powinny być w całości wykorzystane w okresie trwania studiów
 • Pracownicy, którzy chcą korzystać z własnych środków na wydruki muszą zgłosić ten fakt do CSI w celu przypięcia odpowiedniego kodu rozliczeniowego MPK.
 • Pracownik, który zagubił/zniszczył kartę może wystąpić o wydanie kolejnej karty (duplikat). Należy pamiętać, iż każdorazowe wydanie duplikatu spowoduje obciążenie pracownika kwotą w wysokości 10 PLN.

 

⚠️ Osoby, które posiadają więcej niż jedno źródło finansowania prosimy pamiętać o wyborze właściwego MPK przed każdą wykonywaną operacją. Nie wskazanie lub zły wybór odpowiedniego kodu wiąże się z przypisaniem kosztów do wydziału lub jednostki domyślnej przypisanej z umowy o zatrudnieniu.

Jak doładować konto w systemie CW?

 1. Zaloguj się na stronie cw.uksw.edu.pl danymi do logowania jak np.: do USOSweb, dostęp do logowania jest możliwy tylko z sieci UKSW, w tym przez WiFi.
 2. Z pulpitu nawigacyjnego wybierz opcję zdeponuj pieniądze, w nowym oknie wprowadź kwotę jaką chcesz doładować konto i przejdź do bramy płatności.
 3. Po akceptacji Regulaminu Mikropłatności, wybierz odpowiednią formę płatności i zdeponuj pieniądze.
 4. Kiedy środki zostaną zaksięgowanie przez system, stan swojego konta możesz sprawdzić w polu Moje środki na pulpicie nawigacyjnym.

Jak wydrukować dokumenty?

Mobilny wydruk dokumentu można wykonać w następujący sposób:

 • z prywatnego urządzenia poprzez przesłanie dokumentu, w formie załącznika na dedykowany adres mailowy: cw@uksw.edu.pl;
 • z komputera zalogowanego w domenie UKSW, za pomocą wyboru odpowiedniej drukarki spośród zdefiniowanych, w panelu drukowania;
 • z USB podłączonego do urządzenia.

Z racji konieczności zapewnienia identyfikacji użytkownika, funkcja mobilnego wydruku działa tylko poprzez wysyłanie plików z adresów pocztowych wpisanych w systemie.

Wydruk, kserokopię lub skan dokumentu można odebrać na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, po dokonaniu autoryzacji za pomocą swojej karty dostępowej.

Skanowane w urządzeniu wielofunkcyjnym dokumenty przekazywane są z urządzenia na adres mailowy wskazany przez użytkownika lub pamięć zewnętrzną USB, podłączoną do urządzenia.

⚠️W związku z błędnymi wydrukami dokumentów generowanych z USOSweb (np.sylabusy) przesyłanych drogą mailową do systemu Centralnego Wydruku, prosimy o zastosowanie się do poniższej instrukcji:

 1. Generujemy dokument w USOSweb.
 2. Zapisujemy go na dysku komputera.
 3. Otwieramy dokument, wybieramy drukuj i wskazujemy drukarkę plików PDF np.: Drukuj do pliku PDF, Microsoft Print to PDF, PDFCreator, PrimoPDF, CutePDF itd. (w przypadku nieposiadania żadnej z wymienionej drukarek, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie np.: http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stablehttp://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe)
 4. Po wyborze drukarki zapisujemy dokument w formacie PDF.
 5. Dokument przygotowany w tej formie wysyłamy mailem do systemu Centralnego Wydruku.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w obsłudze transakcji, na koncie rozliczeniowym oraz problemów technicznych z wydrukiem, wszystkie zgłoszenia należy kierować do Centrum Systemów Informatycznych za pomocą zgłoszenia

 

Regulamin Systemu Centralnego Wydruku