Skip to main content

Zgodnie z zarządzeniem nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. wszystkie umowy cywilnoprawne, których jedną ze stron jest Uniwersytet podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów.

Procedurze tej nie podlegają umowy cywilnoprawne określone w odrębnych aktach normatywnych UKSW.

Do Rejestru dostęp mają jedynie osoby uprawnione określone na podstawie wniosku o nadanie dostępu do Centralnego Rejestru Umów dostępnego w generatorze wniosków.

 

Adres strony: https://cru.uksw.edu.pl

Logowanie oraz odzyskiwanie hasła do serwisu następuje za pomocą CAS