Komunikaty techniczne!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z koniecznymi pracami serwisowymi, 7 marca 2024 od godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostępie do wszystkich…

Więcej...

Szanowni Państwo,

Aktualnie występują problemy z wysyłaniem plików na adres cw@uksw.edu.pl. W związku z tym, prosimy o skorzystanie z metody…

Więcej...

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przystąpił do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (wcześniejsza nazwa MSDN…

Więcej...

Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy poinformować o przerwie w dostępie do usług pocztowych w dniu dziejszym 20.11.2023 od godziny 16:00 do godzin…

Więcej...