Skip to main content

Dostęp do większości usług UKSW wymaga użycia indywidualnego konta (loginu z hasłem), nazwanego w naszych systemach jako identyfikator UKSW.

Identyfikator UKSW pozwala m.in. na dostęp do:

Więcej informacji uzyskasz na dedykowanej stronie poświęconej identyfikatorowi UKSW.

Zapomniane hasło do identyfikatora UKSW można odzyskać za pośrednictwem strony https://login.uksw.edu.pl korzystając z przycisku odzyskaj hasło:

Aplikacja umożliwi wybór metody resetu hasła (e-mail, SMS lub weryfikacja danych) w zależności od danych dostępnych w systemach UKSW oraz reguł bezpieczeństwa.

⚠️ Uwaga: w przypadku błędnych lub nieprawidłowych danych takich jak adres e-mail lub nr telefonu, jedyną możliwą drogą ich aktualizacji jest osobisty kontakt z jednostką odpowiedzialną za zarządzanie danymi:

 • w przypadku studentów: dziekanat,
 • w przypadku pracowników: Dział Kadr.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz obowiązujące przepisy prawa, wszelkie formy zdalnego zresetowania hasła bądź zdalnej zmiany danych ("na telefon") nie są możliwe!

W przypadku resetowania hasła na adres e-mail:

 • wiadomość z linkiem przyjdzie z adresu cas@uksw.edu.pl, upewnij się, czy adres nadawcy jest właściwy;
 • kliknij w zamieszczony w wiadomości link;
 • utwórz nowe hasło.

Ze względów bezpieczeństwa link ten jest ważny tylko przez jedną godzinę od momentu wysłania wiadomości. Jeżeli nie uda się kliknąć link w tym czasie - należy powtórzyć wszystkie kroki od początku.

⚠️ W dzisiejszych czasach próby kradzieży haseł poprzez wysyłanie fałszywych maili są nagminne. Dlatego prosimy, upewnij się, że adres otwartej strony to

login.uksw.edu.pl

oraz że przeglądarka potwierdza tożsamość naszej strony (zielona ikona z kłódeczką).

Resetowanie hasła do kont innych niż identyfikator UKSW (np. poczta.uksw.edu.pl) odbywa się na odrębnych zasadach. W takiej sytuacji poszukaj pomocy w odpowiednich artykułach.

Awarie i nieprawidłowości związane z działaniem komputerów, oprogramowania, drukarek, telefonów i innych urządzeń znajdujących się kolejce CSI należy zgłaszać poprzez aplikację Helpdesk Składniki Majątku (HSM). Zgłoszenie powinno w sposób zrozumiały i wyczerpujący opisywać zaistniały problem, zawierać numer inwentarzowy urządzenia oraz jego lokalizację.

Pozostałe zgłoszenia i zapytania niestanowiące awarii, prosimy składać za pomocą formularza zgłoszeń.

W wyjątkowych sytuacjach (np. brak dostępu do internetu) zgłoszenie można złożyć telefonicznie.

W razie problemów z uruchomieniem urządzenia, prosimy przede wszystkim o sprawdzenie, czy:

 • przewód zasilający jest podłączony do urządzenia i do właściwie uziemionego gniazdka elektrycznego;
 • gniazdo elektryczne nie jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika;
 • inne urządzenia elektroniczne podłączone do tego samego gniazdka elektrycznego działają;
 • urządzenie jest włączone - sprawdź przełącznik zasilania.

Nowy serwer poczty pracowniczej dostępny jest pod adresem https://mail.uksw.edu.pl.

⚠️ Uwaga: stare konta pocztowe mogą być jeszcze nieaktywne na nowym serwerze, mimo iż istnieje możliwość zalogowania się. W takiej sytuacji nowy serwer nie pozwoli na wysyłanie poczty oraz nie pokaże najnowszych odebranych wiadomości. Poczekaj na indywidualny komunikat SMS o przemigrowaniu Twojego konta, do tego czasu korzystaj zaś ze starej poczty (https://poczta.uksw.edu.pl).

 • Konta pocztowe tworzone są automatycznie dla wszystkich pracowników (naukowych, administracyjnych etc.) z chwilą wprowadzenia podpisanej umowy do systemów UKSW.
 • Informacja o utworzeniu konta pocztowego oraz przypisanym adresie zostaje przesłana przez SMS.
 • Logowanie do nowego serwera poczty odbywa się z wykorzystaniem identyfikatora UKSW - tego samego, co w aplikacjach USOSweb czy na komputerach firmowych.

Więcej szczegółów dotyczących nowego serwera oraz konfiguracji urządzeń znajdziesz na dedykowanej stronie poświęconej poczcie UKSW.

Poczta studencka realizowana jest w oparciu o usługi Google. Konto Google dla studentów daje również możliwość korzystania z dodatkowych funkcji: kalendarzy, grup dyskusyjnych, map, zaawansowanych wyszukiwarek itp.

Aby założyć konto poczty studenckiej, należy wyrazić zgodę na przekazanie danych osobowych dla serwisu Google oraz wskazać niezbędne dane. W tym celu:

 1. zaloguj się w serwisie USOSweb
 2. wejdź w zakładkę Dla wszystkich, a następnie Poczta Studencka,
 3. wypełnij formularz wniosku, wskazując swój login, hasło oraz proponowany adres,
 4. w przypadku gdy adres jest już zarejestrowany, konieczne będzie wskazanie innej propozycji.

Jeśli posiadasz już konto w domenie student.uksw.edu.pl, system automatyczne przekieruje Cię do skrzynki pocztowej.

W przypadku problemu z hasłem możesz je zrestartować w tej samej zakładce w USOSweb lub skorzystać z linku.

W razie problemów w korzystaniu z poczty lub z jej założeniem prosimy o założenie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy

Wraz założeniem konta w domenie UKSW uzyskują Państwo dostęp do wielu serwisów, jednak o dostęp np.: do USOS, ERP czy dostęp do redagowania strony WWW, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Wybrany wniosek należy odpowiednio wypełnić za pomocą formularza, a następnie dostarczyć do odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

 

Komputery UKSW mają dostęp do współdzielonych dysków sieciowych, zwanych również udziałami lub zasobami sieciowymi.

Część dysków dostępna jest automatycznie:

 • dyski sieciowe działów (oznaczone jako Dysk XXX, gdzie XXX to skrót jednostki),
 • dyski sieciowe laboratoriów (oznaczone jako Laboratorium XXX, gdzie XXX to skrót wydziału, dostępne są dla studentów w trybie tylko do odczytu oraz dla wykładowców w trybie do zapisu)

Inne dyski pojawią się w zależności od polityki przyjętej przez właściciela - mogą się montować automatycznie lub na wniosek.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do takiego dysku lub do dysków sieciowych innej jednostki, wypełnij Wniosek #10 - o nadanie dostępu do zasobu sieciowego.

 

Udziały sieciowe widoczne są wyłącznie w bezpiecznych sieciach UKSW (sieć kablowa oraz sieć bezprzewodowa EDUROAM). Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci kablowej UKSW lub sieci EDUROAM.

Udziały podłączane są w chwili logowania do komputera. Jeżeli podczas logowania sieć była niedostępna lub występował inny problem, możesz w każdej chwili spróbować połączyć je ponownie, korzystając z narzędzia naprawy dysków sieciowych:

 1. otwórz Menu Start,
 2. zacznij wpisywać "Napraw udziały sieciowe",
 3. uruchom narzędzie "Napraw udziały sieciowe", które pokaże się w wynikach wyszukiwania jak na poniższej ilustracji:

Upewnij się, że wykonałeś wszystko zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie.

Jednym z najczęstszych błędów jest wpisywanie złych danych przy logowaniu.

Login i hasło są tożsame z danymi do logowania jak np. do komputera czy USOSweb, z tym że należy pamiętać o dodaniu do loginu @uksw.edu.pl - jest to "identyfikator uczelni" w Microsoft.

Przykłady identyfikatorów:
nrindeksu@uksw.edu.pl - studenci
D-nrindeksu@uksw.edu.pl- doktoranci
i.nazwisko@uksw.edu.pl - pracownicy