Skip to main content

Jest to aplikacja webowa, która służy uproszczeniu procedury przygotowania i drukowania wniosków o określone uprawnienia. Automatycznie wymusza podanie danych, które potrzebne są osobom weryfikującym dane zgłoszenie.

Wypełniony formularz po podaniu komendy Generuj wysyłany jest na e-mail osoby wypełniającej wniosek.

Tak przygotowany dokument należy wydrukować.

Musi on zostać następnie czytelnie podpisany przez osoby wskazane na wniosku (np. osobę składającą wniosek, przełożonego wnioskodawcy, osoby merytoryczne odpowiedzialne za dane uprawnienia), a następnie należy go dostarczyć do właściwej jednostki/osoby (adresata wniosku).

 

UWAGA! Wnioski zawierające błędy formalne, niepełne informacje lub przesłane do błędnego adresata mogą zostać odesłane do nadawcy w celu poprawy, dopełnienia formalności lub wybrania odpowiedniej komórki odpowiedzialnej za realizację danej czynności.

 

Adres strony: https://wnioski.uksw.edu.pl

Logowanie oraz odzyskiwanie hasła do serwisu następuje za pomocą CAS