Skip to main content

Aplikacja internetowa Helpdesk Składniki Majątku (HSM) służy do wspomagania gospodarowaniem składnikami majątku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

HSM jest rozszerzeniem modułu Środków Trwałych z systemu SIMPLE.ERP o funkcję helpdesku. Dostęp do aplikacji posiadają wszyscy aktywni pracownicy Uczelni.

Z punktu widzenia użytkownika aplikacja pozwala na zgłaszanie wszelkiego rodzaju problemów związanych ze składnikami majątku, za które użytkownik jest odpowiedzialny np:

  • awarie
  • przeglądy
  • zmiany osób odpowiedzialnych
  • zmiany lokalizacji

 

Adres strony: http://hsm.uksw.edu.pl

Logowanie oraz odzyskiwanie hasła do serwisu następuje za pomocą CAS