Skip to main content

Kto może ubiegać się o założenie strony w domenie UKSW ?

O strony w domenie internetowej uksw.edu.pl mogą ubiegać się:

 • wydziały Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • jednostki administracyjne;
 • organizacje studenckie działające na UKSW;
 • w wyjątkowych wypadkach tworzone są strony tzw. "okolicznościowe" (np. projekty).

  Zasady obowiązujące przy tworzeniu i obsłudze stron internetowych:

  1. Każda jednostka która chce założyć stronę, lub zaktualizować osoby uprawnione do redakcji już istniejącej strony internetowej, musi wypełnić i złożyć w CSI podpisany wniosek #14 - Wniosek o założenie strony w domenie UKSW:
   • na wniosku tym, jako osobę odpowiedzialną należy wpisać osobę, która sprawuje zwierzchnictwo nad jednostką - Dziekan, Dyrektor, Kierownik - osoba ta musi być pracownikiem UKSW. Opiekun strony jest tzw. "właścicielem zasobu", która powołuje lub odwołuje redaktora naczelnego strony internetowej i redaktorów pomocniczych, oraz w przypadku stron dla organizacji studenckich bierze odpowiedzialność za redaktorów stron.  
   • Redaktor naczelny to osoba, która zajmuje uaktualnianiem treści strony i ściśle współpracuje z CSI przy jej budowie i późniejszej rozbudowie. W celu nadania dostępu do redagowania strony należy odpowiednio wypełnić i dostarczyć #15 - Wniosek o nadanie dostępu do redagowania strony.
   • Pracownicy CSI nie wprowadzają treści na strony internetowe jednostek. Wprowadzanie i edycja treści, budowa i modyfikacje menu oraz inne podstawowe czynności leżą w zakresie Redaktora. CSI zajmuje się hostingiem strony, jej przygotowaniem, przeszkoleniem redaktorów, i ewentualnym późniejszym wsparciem redaktorów w zadaniach dla nich niedostępnych.
  2. Po złożeniu wniosku pracownik CSI wysyła do redaktora zestaw pytań, który ułatwia opiekunom stron proces przygotowania materiałów na stronę oraz zdefiniowanie wymagań dotyczących strony (wygląd, co ma na niej być, co można, a czego nie należy stosować). Po przesłaniu wszystkich odpowiedzi na zadane pytania, przystępujemy do budowy witryny.
  3. Przy budowie stron internetowych obowiązuje kolejka. Czas oczekiwania na stworzenie strony internetowej jest uzależniony od długości kolejki. Ważne jest aby osoba opiekująca się stroną wykorzystała czas oczekiwania na kompletne przygotowanie materiałów. Prosimy nie odwlekać w czasie przygotowania materiałów ze względu na odległe miejsce w kolejce, czasem pojawiają się tzw. okna przestojowe tzn. mamy zakolejkowanych kilkanaście stron do wykonania, ale do żadnej nie posiadamy kompletu materiałów, w takich sytuacjach bierzemy do realizacji pierwszą stronę z kolejki do której posiadamy materiały. Strony, do których nie dostaniemy materiałów lub utracimy kontakt z opiekunem, spadają na koniec kolejki. Zgłoszenia, które pozostają bez odpowiedzi lub gdy kontakt ze zgłaszającym będzie nieskuteczny, zostaną zamknięte.
  4. Dopuszczamy możliwość samodzielnego wykonania strony przez opiekuna na jego wniosek. Strona taka musi być zgodna z zasadami jednolitej identyfikacji wizualnej stron internetowych UKSW według wytycznych CSI. Ponadto strona taka, jako nie wykonana przez CSI, z przyczyn oczywistych pozbawiona jest wsparcia technicznego CSI (wyjątek stanowi wsparcie hostingowe).
   • Zalecanym przez CSI systemem CMS do samodzielnego tworzenia stron www jest Drupal lub Wordpress.
  5. Po przygotowaniu strony internetowej (nie dotyczy punktu 4) istnieje możliwość odbycia praktycznego szkolenia z obsługi i zamieszczania treści dla opiekuna strony oraz redaktorów. Chęć uczestniczenia w takim szkoleniu należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy. Ostatnie podstrony opiekun dodaje sam pod okiem pracownika CSI. Istnieje możliwość samodzielnego przeszkolenia się na podstawie przygotowanej serii filmików szkoleniowych, które są udostępniane na tym etapie.

  Realizacja stron internetowych poza Uczelnią

  Istnieje możliwość stworzenia strony internetowej poza UKSW w ramach zamówień realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

  Oprócz wniosku, do DZP należy dostarczyć wniosek #22 - Wymagania dla serwisów internetowych tworzonych poza UKSW.