Skip to main content

Dla studentów

Lista usług z których mogą korzystać studenci

USOSweb

Aplikacja internetowa USOS

Moodle

Platforma nauczania zdalnego

APD - Archiwum Prac Dyplomowych

Repozytorium prac dyplomowych

LEX

System informacji prawnej

Forum UKSW

Miejsca wymiany myśli i informacji

IRK

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Informator ECTS

Serwis zawiera informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS

Oprogramowanie IBM SPSS & AMOS

Pakiet narzędzi do statystycznej analizy danych