Skip to main content

Dostępne sieci bezprzewodowe

Większość obiektów UKSW zapewnia dostęp do szybkiej sieci bezprzewodowej. Dostępne są dwie odrębne sieci - jedna dla studentów i pracowników, druga dla gości Uniwersytetu. Obie sieci wymagają weryfikacji tożsamości użytkownika. Zapoznaj się z poniższymi informacjami aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zalogować się do właściwej sieci.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM

Sieć eduroam zapewnia narzędzie, które potrafi skonfigurować większość znanych na rynku urządzeń. Specjalna strona rozpozna Twoje urządzenie i dostarczy dostosowany do niego instalator, który automatycznie wprowadzi prawidłowe i bezpieczne ustawienia.