Skip to main content

Akty prawne wydawane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dostępne są na stronie Monitor UKSW, który jest dziennikiem urzędowym Uniwersytetu.

W Monitorze Uniwersytetu publikuje się w szczególności:

  • uchwały senatu,
  • zarządzenia rektora,
  • decyzje rektora o charakterze ogólnym,
  • zarządzenia dyrektorów szkół doktorskich,
  • uchwały rad szkół doktorskich.

Zarządzenia i decyzje dziekana o charakterze ogólnym oraz zarządzenia i decyzje dyrektora instytutu o charakterze ogólnym oraz uchwały rady wydziału i rady dyscypliny naukowej podlegają publikacji w Monitorze wydziałowym.

Monitor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. 


Adres strony: https://monitor.uksw.edu.pl

Logowanie oraz odzyskiwanie hasła do serwisu następuje za pomocą CAS