Skip to main content

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - jest to kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania tokiem studiów na Uczelni.

Główne obszary zastosowania USOS to m.in.:

  • przygotowywanie oferty dydaktycznej Uczelni,
  • immatrykulacja studentów,
  • zarządzanie tokiem studiów,
  • rozpatrywanie podań, wniosków,
  • obsługa Elektronicznych Legitymacji Studenckich (zlecanie, przedłużanie ważności, itd.)
  • rejestracje na zajęcia.

Ze względów bezpieczeństwa USOS jest dostępny tylko dla upoważnionych osób - są to głównie pracownicy administracji. W celu uzyskania dostępu do systemu należy odpowiednio wypełnić i dostarczyć wniosek #7 - Wniosek o założenie/modyfikację konta USOS.

Aplikacje powiązane z systemem USOS: