Skip to main content

WoltersKluwer LEX jest to jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej. Studenci i pracownicy UKSW mają możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów tego systemu do celów edukacyjnych i naukowych.

 

P O U C Z E N I E

Udostępniony powyżej system LEX przeznaczony jest do wykorzystania wyłącznie przez pracowników i studentów UKSW. Korzystanie z tego systemu dopuszczone jest wyłącznie w celach edukacyjnych i naukowych oraz związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników UKSW na rzecz uniwersytetu.

Wykorzystywanie systemu LEX do jakichkolwiek innych celów (np. zarobkowych) bądź udostępnianie jego zawartości osobom innym niż wskazane powyżej (m.in. kopiowanie treści objętych prawami autorskimi, udostępnianie osobistych danych do logowania osobom postronnym) jest niedozwolone.

 

Adres strony: https://lex.uksw.edu.pl

Logowanie oraz odzyskiwanie hasła do serwisu następuje za pomocą CAS