Z uwagi na spoczywające na nas obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i innych, wrażliwych informacji zmuszeni jesteśmy wdrożyć dodatkowe zasady zabezpieczeń przy korzystaniu z poczty UKSW na urządzeniach prywatnych. Poniższe informacje przybliżą zastosowane zabezpieczenia.

Prawo do usunięcia pobranych wiadomości

Konfigurując pocztę UKSW na urządzeniach prywatnych, udzielasz Uniwersytetowi prawa do usunięcia z Twojego urządzenia danych Twojej skrzynki pocztowej oraz pobranych wiadomości.

Uprawnienie to wykorzystywane będzie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tzn.:

  • zakończenie współpracy z Uniwersytetem,
  • kradzież lub zagubienie urządzenia.

W przypadku, gdy Twoje urządzenie zostanie skradzione lub zagubione, musisz bezzwłocznie powiadomić o tym Centrum Systemów Informatycznych.

W takiej sytuacji możesz również ręcznie wykasować wiadomości ze skradzionego lub zagubionego telefonu, korzystając ze strony https://mail.uksw.edu.pl:

  1. kliknij w ikonę trybiku ⚙️ w prawym górnym rogu i wejdź w Opcje,
  2. z listy po lewej stronie wybierz Ogólne > Urządzenia przenośne,
  3. wybierz z listy skradzione/zagubione urządzenie i kliknij w przycisk Wyczyść wszystkie dane (patrz ilustracja).

 

Wymagania dot. zabezpieczeń urządzenia

Konfiguracja poczty na Twoim urządzeniu może wymagać wprowadzenia na nim dodatkowych zabezpieczeń w zakresie logowania.

W szczególności:

  • twoje urządzenie musi być zabezpieczone co najmniej hasłem lub PIN-em;
  • możesz opcjonalnie zastosować zabezpieczenia biometryczne (odcisk palca, skaner tęczówki) aby usprawnić korzystanie z urządzenia.

 

⚠️ Uwaga dla systemu Android

Producent systemu Android nie pozwala obecnie na konfigurację poczty UKSW, jeżeli telefon zabezpieczony jest wyłącznie za pomocą popularnego "kształtu". Należy zastosować PIN lub pełne hasło.