Jeżeli zdarzy się, że nasza poczta nie zachowuje się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, chętnie pomożemy.

Aby dostarczyć taką pomoc, musimy od Ciebie dostać możliwie najbardziej konkretne informacje. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi przed zgłoszeniem problemu poprzez nasz formularz zgłoszeniowy.

Powiedz, jaki sposób korzystasz z poczty?

Niektóre problemy zależne są od sposobu, w jaki korzystasz z poczty:

 • Czy używasz poczty za pomocą strony internetowej https://mail.uksw.edu.pl? Jeżeli tak, z jakiej korzystasz przeglądarki oraz czy jest ona aktualna?
 • Jeżeli korzystasz z programu pocztowego? Jeżeli tak, z jakiego? Również - czy korzystasz z najnowszej dostępnej wersji?
 • Czy korzystasz z sieci uczelnianej? Jeżeli nie, kto jest dostawcą Twojego internetu? Czy to sieć stacjonarna czy komórkowa?

Jeżeli masz taką możliwość, sprawdź, czy zmiana sposobu korzystania z poczty (np. użyj strony zamiast aplikacji lub odwrotnie) wpływa na występowanie problemu.

Dokładnie przytocz komunikat o błędzie

Jeżeli podczas korzystania z programu pojawia się błąd, przytocz go najdokładniej, jak to możliwe.

W miarę możliwości przekaż nam zrzut ekranu lub zdjęcie komunikatu. Jeżeki komunikat zawiera przycisk lub odnośnik do dodatkowych informacji o błędzie, użyj go i wykonaj dodatkowe zdjęcia/zrzuty.

Jeżeli nie udało się udokumentować komunikatu, często nie będziemy w stanie pomóc inaczej, niż zasugerować próbę odtworzenia zdarzenia lub poczekania na jego kolejne wystąpienie i właściwe udokumentowanie komunikatu.

Określ częstotliwość występowania problemu

Jeżeli problem się powtarza, czy występuje zawsze, czy tylko czasami? Spróbuj krótko i zwięźle opisać, jak często się pojawia? Może występuje co chwilę, a może okresowo (np. pół dnia działa, pół dnia nie działa)?

Zależy nam również na informacji, czy pożądane działanie dochodzi do skutku, np: "problem występuje za każdym razem, ale po kilku próbach ustępuje" vs "problem pojawia się 1-2 razy dziennie, ale dotknięte nim wiadomości nigdy nie docierają do adresatów".

Wskaż wiadomość, której dotyczy problem

Jeżeli problem dotyczy wiadomości e-mail (np. wysyłania, odbierania, klasyfikacji), wskaż nam konkretną lub przykładową wiadomość, podając następujące informacje:

 • rodzaj wiadomości (wysyłana, odbierana),
 • dokładny adres nadawcy wiadomości (koniecznie),
 • dokładne adresy odbiorców wiadomości (tych, których dotyczy problem),
 • data nadania lub odbioru.

Jeżeli wiadomość widoczna jest w Twoim kliencie pocztowym (np. w skrzynce odbiorczej, nadawczej lub w wysłanych), wklej do swojego zgłoszenia nagłówki wiadomości korzystając z instrukcji poniżej:

 1. Otwórz wiadomość.
 2. Rozwiń menu w prawym górnym rogu wiadomości.
 3. Wybierz opcję "Wyświetl szczegóły wiadomości".
 4. Pokaże się puste przez chwilę okno "Szczegóły wiadomości" - poczekaj, aż załadują się dane.
 5. Kliknij myszką w środku zawartości a następnie zaznacz cały tekst, korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl+A
  (alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję "Zaznacz wszystko").
 6. Skopiuj zaznaczony tekst do schowka (Ctrl+C lub prawy przycisk i pozycja "Kopiuj").

Jeżeli korzystasz z niewspieranego przez nas klienta pocztowego, musisz samodzielnie ustalić właściwą metodę wyświetlenia nagłówków.

Możesz w tym celu posiłkować się popularnymi nazwami tej funkcji, takimi jak: "wyświetl nagłówki wiadomości" lub "wyświetl źródło wiadomości" (ang. odpowiednio: "show message headers" lub "show message source")

Nagłówki powinny składać się z ciągłego tekstu zaczynającego się od słów "Received: from", np:

Received: from mbx-02.domena.uksw.edu.pl (10.30.3.12) by
 mbx-01.domena.uksw.edu.pl (10.30.3.11) with Microsoft SMTP Server
 (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.2044.4
 via Mailbox Transport; Mon, 30 Nov 2020 00:36:05 +0100
Received: from mbx-02.domena.uksw.edu.pl (10.30.3.12) by
 mbx-02.domena.uksw.edu.pl (10.30.3.12) with Microsoft SMTP Server
 (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
 15.1.2044.4; Mon, 30 Nov 2020 00:36:05 +0100
Received: ...
[...dużo tekstu...]
MIME-Version: 1.0 

Treść wiadomości

Twój program pocztowy może wyświetlać nagłówki wiadomości razem z jej treścią - rozdzielone pierwszą pustą linią. Jeżeli tak jest, a Twoja wiadomość zawiera w treści informacje, których nie powinno się przekazywać osobom trzecim (np. dane osobowe bądź w inny sposób poufne), koniecznie usuń zawartość znajdującą się po pierwszej pustej linii.

Jeżeli nie jesteś nadawcą wiadomości...

...skontaktuj się z jej nadawcą i poproś o przesłanie ww. danych. Zapytaj również, czy nadawca nie otrzymał żadnych komunikatów zwrotnych od naszych lub swoich serwerów pocztowych.

Bez takich informacji, w szczególności adresu nadawcy i daty wysyłki wiadomości, nie będziemy w stanie udzielić oczekiwanej pomocy.