Krok 1: Otwórz kreator dodawania konta

Otwórz kreator dodawania konta. Znajdziesz go w aplikacji Ustawienia w menu Poczta, kontakty, inne pod przyciskiem Dodaj konto:

  1. utwórz nowe konto,
  2. wskaż typ: Exchange,
  3. wprowadź podstawowe dane konta (adres e-mail oraz własny opis skrzynki) a następnie kliknij Dalej.

 

Krok 2: Wprowadź dane konta

W kolejnym oknie wskaż opcję Konfiguruj ręcznie, a następnie wypełnij formularz:

  • wartości zielone powinny być przepisane dokładnie wg wzoru,
  • wartości czerwone wypełnij podstawiając swoje dane.
E-mailtwój adres e-mail (np. i.nazwisko@uksw.edu.pl)
Serwermail.uksw.edu.pl
DomenaDOMENA
Użytkowniktwój identyfikator (login, np. i.nazwisko lub numer)
Opisdowolna wartość, pole odpowiada za etykietę wyświetlaną przy Twoim koncie w aplikacji

Następnie kliknij Dalej. Kreator utworzy konto i zada kilka pytań dot. Twoich preferowanych ustawień.