Microsoft Stream to kolejna usługa udostępniona pracownikom i studentom UKSW w ramach pakietu Office 365. Umożliwia ona użytkownikom organizacji przekazywanie, wyświetlanie i udostępnianie wideo. W Stream istnieje również możliwość zarządzania uprawnieniami do filmów.

Uprawnienia w usłudze Stream

1. Logujemy się do usługi Office 365 i wybieramy Stream.

2. Wchodzimy w Moja zawartość → Filmy.

3. Przy wybranym filmie wybieramy opcję Aktualizuj szczegóły wideo.