Ograniczenia w aplikacji Microsoft Teams:

Funkcja Maksymalny limit  
Liczba zespołów, które użytkownik może utworzyć Z zastrzeżeniem limitu 250 obiektów  
Liczba zespołów, do których może należeć użytkownik 1000  
Liczba członków zespołu 10.000  
Liczba właścicieli na zespół 100  
Liczba zespołów obejmujących całą organizację dozwolona w dzierżawie 5  
Liczba członków zespołu obejmującego całą organizację 5000  
Liczba zespołów, które może utworzyć administrator globalny 500 000  
Liczba zespołów, które może mieć organizacja Microsoft 365 lub Office 365 500 000  
Liczba kanałów na zespół 200 (w tym usunięte kanały)  
Liczba kanałów prywatnych na zespół 30 (obejmuje usunięte kanały)
Liczba członków kanału prywatnego 250  
Maksymalna liczba członków w grupie Office 365, których można przekonwertować na zespół 10.000  
Rozmiar posta w rozmowie na kanale Około 28 KB na post  

Więcej informacji na temat ograniczeń można znaleźć na stronie Microsoft: https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/limits-specifications-teams