Jak założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany możesz założyć na dwa sposoby: 

1. Serwis Profilu Zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany): 

 • załóż konto w serwisie pz.gov.pl, 
 • znajdź punkt potwierdzający, 
 • potwierdź Profil Zaufany w punkcie potwierdzającym,
 • jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil możesz potwierdzić tym podpisem. 

 

Punkt potwierdzający – miejsce, gdzie osobiście potwierdzisz Profil Zaufany za pomocą dowodu osobistego lub paszportu, np.: banki, urzędy – również za granicą.

 

2. Internetowe konto bankowe (https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp

 • Profil Zaufany załóż przez konto w twoim banku (T-Mobile usługi bankowe, platforma Envelo.pl, ING, Inteligo, Millennium, Banku Pekao, PKO BP, Santander, mBank, Alior Bank).
 • Nie musisz już nic potwierdzać, bank sam przekaże twoje dane do serwisu http://pz.gov.pl

Termin ważności profilu

Twój Profil Zaufany ważny jest 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. 

Czego nie podpiszesz Profilem Zaufanym?

Pamiętaj, że Profilem Zaufanym nie możesz

 • podpisać deklaracji i informacji podatkowych (złożysz je w serwisie e-Deklaracje, nie musisz mieć Profilu Zaufanego); 
 • zamknąć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 
 • dokonać zmian w KRS, jeśli spółka nie była zarejestrowana online. 

Jak logować się do Profilu Zaufanego?

 • Jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany przez bankowość internetową: logujesz się za pośrednictwem swojego serwisu bankowości online, z którym powiązałeś swój profil. Tak więc, logując się np. do na biznes.gov.pl, po wybraniu sprawy, którą chcesz załatwić, na stronie logowania wybierasz Profil Zaufany, a następnie klikasz ikonę swojego serwisu bankowości internetowej i logujesz się przez stronę swojego banku.
 • Jeśli założyłeś Profil Zaufany poprzez Serwis Profilu Zaufanego z koniecznością potwierdzenia w punkcie: logujesz się za pomocą adresu e-mail bądź nazwy użytkownika oraz hasła ustalonych przy zakładaniu konta. W przypadku, gdy zapomnisz loginu/hasła skorzystaj z opcji ich odzyskiwania.

 

Pamiętaj o bezpieczeństwie!

Pamiętaj, że Profil Zaufany jest tylko twój i nie możesz go nikomu udostępniać. Zawiera on twoje dane, w tym najważniejszą – numer pesel. Podanie komuś dostępu do twojego Profilu Zaufanego można porównać z udostępnieniem komuś twojego konta w banku. Pamiętaj, aby zawsze chronić swoje dane!

Czy obcokrajowiec może posiadać Profil Zaufany?

Tak. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest jednak posiadanie polskiego numeru PESEL (numer z polskiego systemu ewidencji ludności), który jest niezbędny do złożenia i potwierdzenia wniosku, lub posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego. 

Cudzoziemcy, którzy mają status uchodźcy albo zezwolenie na pobyt stały mogą się zameldować i otrzymać numer PESEL. Jeśli nie mogą się zameldować (nie spełniają wymogów uzyskania meldunku w Polsce), to powinni złożyć wniosek. W uzasadnieniu wniosku wpisuje się podstawę prawną albo np. obowiązek urzędowy, który wymaga posiadania PESEL (np. wysyłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego spółki).   

PESEL uzyskasz: 

 • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować); 
 • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy - jeśli nie możesz się zameldować; 
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) - jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski. 

⚠️ Polski rząd planuje wprowadzić Tymczasowy Profil Zaufany

Jako że załatwienie sprawy urzędowej w obecnej sytuacji może być bardzo trudne (większość urzędów nie przyjmuje petentów), założenie/potwierdzenie Profilu Zaufanego także jest znacznie utrudnione, szczególnie teraz, gdy zaleca się pozostanie w domu. Jednocześnie rozwiązanie to stanowi ułatwienie w kontaktach z administracją, a życie przecież toczy się dalej i niektórych spraw nie można odłożyć na później.

W związku z tym powstał pomysł utworzenia Tymczasowego Profilu Zaufanego. Ma być wydawany na trzy miesiące z możliwością przedłużenia jego ważności (tradycyjny Profil Zaufany jest ważny przez trzy lata). Weryfikacja w założeniach ma przebiegać w ten sposób, że obywatel w trakcie rozmowy wideo z urzędnikiem będzie musiał pokazać swoją twarz i dowód tożsamości (wizerunek dodatkowo zostanie porównany ze zdjęciem znajdującym się w państwowym Rejestrze Dowodów Osobistych), aby został zweryfikowany.

Tymczasowy Profil Zaufany ma mieć jednak ograniczoną nie tylko ważność, ale też funkcjonalność – za jego pomocą obywatel nie złoży na przykład wniosku o nowy dowód osobisty. Mimo wszystko powinien stanowić potrzebną pomoc w kontaktach z administracją państwową w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia przemieszczania się.