Skip to main content

Program Azure Dev Tools for teaching

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przystąpił do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (wcześniejsza nazwa MSDN AA, Microsoft Imagine), w ramach którego studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft, platformy Azure oraz innych zasobów.

Dostęp do platformy dostępny jest pod adresem https://aka.ms/devtoolsforteaching