Od II semestru 2020/21 zespoły zajęciowe w Teams utworzą się automatycznie. Dla każdych zajęć utworzony zostanie odpowiednio nazwany zespół, do którego dołączeni zostaną automatycznie prowadzący (z odpowiednimi uprawnieniami) oraz studenci.

Zapoznaj się z poniższymi szczegółami, aby lepiej zrozumieć szczegóły procesu.

Dostępność zespołu

Zespoł zostanie utworzony w Teams na tydzień przed rozpoczęciem zajęć po spełnieniu następujących warunków:

 • przedmiot musi być wprowadzony do USOS,
 • przedmiot musi być przypisany do właściwego cyklu dydaktycznego,
 • przedmiot musi mieć przypisaną co najmniej jedną osobę w roli prowadzącego.

Po utworzeniu przedmiot będzie widoczny wyłącznie dla prowadzących. Uczestnicy są przypisani do zespołu, ale prowadzący musi najpierw aktywować zespół, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację Teams:

 

Nazwa zespołu

Nazwa zespołu budowana jest z następujących elementów, rozdzielonych znakiem łamania:

 • rok akademicki,
 • semestr*,
 • kod przedmiotu,
 • typ zajęć*
 • grupa*.

(pozycje oznaczone gwiazdką - jeżeli dotyczy)

Przykładowa nazwa zespołu:

 • 2020/21/Z/BAD-OPER/CW/GR1 - rok akad. 2020/21, semestr zimowy, ćwiczenia, grupa 1
 • 2020/21/BAD-OPER/W - rok akad. 2020/21, przedmiot w cyklu rocznym, wykład, bez podziału na grupy

 

Podział na grupy

Zespoły dzielone są na grupy wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • przedmiot jest podzielony na grupy w systemie USOS,
 • grupy prowadzone są przez więcej niż jednego prowadzącego.

W przypadku przedmiotów, dla których wszystkie grupy prowadzone są przez tego samego prowadzącego, prowadzący może samodzielnie wprowadzić podział na grupy, tworząc odrębne, prywatne kanały w zespole i uprawniając do nich odpowiednich studentów. Jednocześnie, w kanale "Ogólny" dostępni pozostają studenci wszystkich grup.

Sposób realizacji tego rozwiązania wynika z ograniczeń aplikacji Teams oraz dostarczonego API. W najlepszy znany nam sposób odwzorowuje specyfikę prowadzonych zajęć, uwzględniając szczególne przypadki. Najchętniej wdrożylibyśmy to rozwiązanie w taki sposób, aby dodatkowo automatycznie utworzyć kanały odwzorowujące odpowiednie grupy, niestety dostępne API nie daje nam możliwości zarządzania grupami wewnątrz zespołu.

Łączenie zespołów

Jeżeli potrzebujesz połączyć różne zespoły (np. w celu realizacji wspólnych zajęć), możesz użyć jednego z zespołów (lub utworzyć ręcznie nowy), a następnie wygodnie dodać do niego członków pozostałych zespołów, korzystając z ich nazw.

Przy dodawaniu użytkowników ( > Zarządzanie zespołem > Członkowie > Dodaj członka), zamiast wskazywać imiona i nazwiska, wprowadź nazwę zespołu, z którego chesz zaimportować użytkowników.

Uwaga: proces ten należy cyklicznie powtarzać, jeżeli podejrzewamy, że skład importowanego zespołu zmienił się (np. z uwagi na trwające rejestracje).

Usuwanie zespołów

Usuwanie zespołów odbywać się będzie w odrębnym procesie co najmniej miesiąc po dacie rozpoczęcia kolejnego semestru. W okresie przejściowym studenci i prowadzący będą widzieć zajęcia z obu sąsiadujących semestrów. O szczegółach rozwiązania poinformujemy w późniejszym terminie.