W oczekiwaniu na migrację...

Jeżeli wysłaliśmy do Ciebie maila z planowanym terminem migracji, oznacza to, że masz około tygodnia na przygotowanie się do migracji.

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby nie stracić żadnych danych oraz nie pogubić się w tym procesie.

Do ostatniego dnia nie zmieni się nic!

Do dnia migracji sposób, w jaki korzystasz z poczty, nie zmieni się. Wciąż będzie można:

 • zalogować się na stronie https://poczta.uksw.edu.pl,
 • odbierać i wysyłać pocztę w programie Thunderbird na komputerze służbowym,
 • odbierać i wysyłać pocztę na innych, skonfigurowanych dotychczas urządzeniach.

Nie usuwaj póki co żadnych skonfigurowanych juz metod dostępu - będzie na to czas po zakończeniu migracji.

Czy mogę się już zalogować do nowej skrzynki?

Tak, ale Twoja skrzynka na nowym serwerze jest obecnie nieaktywna:

 • nie możesz z niej wysyłać wiadomości,
 • nie zobaczysz na niej najnowszych wiadomości.

Możesz się już jednak powoli oswajać z nową stroną poczty pod adresem https://mail.uksw.edu.pl.

Co MUSZĘ zrobić?

⚠️ Jeżeli korzystasz z filtrów poczty po stronie serwera, trzeba będzie skonfigurować je od nowa!

Po terminie migracji wskazanym w mailu stracisz możliwość logowania do starej skrzynki - a więc również możliwość wglądu do starych filtrów. Jeżeli nie masz czasu wykonać migracji filtrów we wskazanym terminie - lub masz z tym problemy - spróbuj przynajmniej spisać sobie opisowo obecną konfigurację. Ułatwi to odtworzenie filtrów po migracji.

Jeżeli nie wiesz, o czym mowa, najprawdopodobniej w ogóle nie korzystasz z fltrów - korzystało z nich relatywnie niewielu użytkowników.

Jeżeli chcesz się upewnić:

 1. zaloguj się na stronie https://poczta.uksw.edu.pl,
 2. kliknij w Ustawienia w prawym górnym rogu,
 3. wejdź do zakładki Filtry,
 4. jeżeli lewa kolumna z opisem "Nazwa filtru" jest pusta jak na ilustracji poniżej, filtry nie były stosowane.

Jeżeli faktycznie korzystasz z filtrów, musisz utworzyć je na nowo, wzorując się na starych.

Aby otworzyć panel zarządzania w nowej poczcie:

 1. zaloguj się na stronie https://mail.uksw.edu.pl,
 2. kliknij w ikonkę trybiku ⚙️ w górnym prawym rogu strony,
 3. z rozwijanej listy wybierz Opcje,
 4. na nowym ekranie przejdź do pozycji Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania
 5. wprowadź nowe filtry, wzorując się na starych.

Nie mogliśmy przemigrować filtrów automatycznie, gdyż ich funkcjonalność na nowym serwerze odbiega od funkcjonalności starego - nie wszystkie konstrukcje warunków da się w prosty sposób odwzorować.

Co MOGĘ zrobić?

Aby lepiej przygotować się na dzień migracji, możesz:

Pamiętaj jednak, że Twoja nowa skrzynka nie będzie aktywna przed terminem wskazanym w otrzymanym przez Ciebie mailu:

 • nie będzie można wysyłać wiadomości,
 • nowe wiadomości nie będą aktualizowane do ostatniej chwili przed migracją.

⚠️ Jeżeli skonfigurujesz pocztę na swoich urządzeniach, sprawdzaj uważnie, z którego konta korzystasz!

Co stanie się w dniu migracji?

W dniu migracji, między godziną 16:00 a godziną 06:00 następnego dnia, wykonamy następujące czynności:

 1. uzupełnimy aktualne wiadomości w Twojej nowej skrzynce,
 2. sprawimy, że nowe wiadomości zaczną trafiać do nowej skrzynki,
 3. zablokujemy dostęp do starej skrzynki,
 4. odblokujemy funkcje skrzynki na nowym serwerze,
 5. wyślemy na Twój telefon SMS z potwierdzeniem wykonania migracji.

Może się zdarzyć, że podczas procesu wykryjemy problem i Twoja skrzynka nie zostanie przełączona. W takiej sytuacji nie dostaniesz SMS-a z potwierdzeniem wykonania migracji. Po weryfikacji problemu spróbujemy ponowić migrację następnego dnia roboczego lub skontaktować się z Tobą, jeżeli będzie to konieczne.

Co się stanie po migracji?

Po migracji potwierdzonej SMS-em stracisz dostęp do starej skrzynki na wszystkich urządzeniach:

 • przy próbie logowania na stronę https://poczta.uksw.edu.pl wyświetli się błąd informujący o nieprawidłowym loginie lub haśle,
 • skonfigurowane aplikacje komputerowe i mobilne również poinformują o problemie z zalogowaniem się do starej poczty.

Na tym etapie możesz usunąć starą skrzynkę ze skonfigurowanych aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych powiadomień o błędach.

W przypadku programu Thunderbird na komputerach służbowych możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. kliknij prawym przyciskiem na nazwę konta w lewej kolumnie,
 2. kliknj w pozycję Ustawienia,
 3. pojawi się okno Konfiguracja kont,
 4. upewnij się, że na liście z lewej strony podświetlone jest konto, które chcesz usunąć,
 5. kliknij przycisk Czynności, a następnie Usuń konto.