Przygotowaliśmy dla naszej uczelni nowoczesny, ulepszony serwer pocztowy. W trakcie najbliższych tygodni będziemy etapami przenosić skrzynki pocztowe kolejnych pracowników ze starego serwera na nowy.

 

Chcielibyśmy w tym dokumencie odpowiedzieć na kilka pytań:

  • Po co nam nowy serwer?
  • Jak będzie przebiegał proces przeniesienia?
  • Co się zmieni?
  • Co to oznacza dla Ciebie?

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami. Ułatwi to zrozumienie nadchodzących zmian.

Po co nam nowy serwer?

Nowy serwer to wiele nowych możliwości, w tym m.in.:

Ponadto, dotychczasowy serwer pocztowy jest mocno przestarzały. Jego technologia ogranicza możliwość rozwoju i zapewnienia nowych funkcji. Jest on nierozerwalnie przywiązany do starego, wyeksploatowanego sprzętu. Żadna znacząca aktualizacja czy usprawnienie nie jest możliwe bez znaczącego zakłócenia pracy naszych pracowników.

Twoje wiadomości zostały już przeniesione na nowy serwer. Pozostało nam tylko w stosownej chwili przełączyć Twój adres na nowy serwer - a wcześniej przygotować Cię na zmianę.

Proces przełączenia naszych pracowników na nowy serwer wykonamy w małych, kilkunastoosobowych grupach. Gdy nadejdzie Twoja kolej, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem i przekażemy dodatkowe informacje.

Zapoznaj się tymczasem z poniższym opisem aby zobaczyć, jak będzie przebiegać ten proces:

Jak wygląda proces przeniesienia?

📆 już dziś

Wciąż korzystasz ze starego serwera.

Maile przychodzące do Ciebie trafiają na starą skrzynkę.

W tym czasie specjalny program najpierw przekopiował wszystkie Twoje maile na nowy serwer, a następnie co jakiś czas dogrywa nowe wiadomości.

Twoja nowa skrzynka jest widoczna, ale nie pozwala na odbieranie i wysyłanie maili.

📆 w najbliższych tygodniach, przed terminem, który wskażemy w mailu

Wciąż korzystasz ze starego serwera.

Proces przełączania odbywać się będzie w małych grupach użytkowników. Gdy ustalimy termin Twojego przełączenia, uprzedzimy Cię mailem.

W tym momencie poprosimy Cię o podłączenie nowej skrzynki do komputera i innych urządzeń oraz weryfikację kilku ustawień.

Szczegółową instrukcję uzyskasz w mailu wyznaczającym termin operacji. Nasi technicy w razie czego udzielą niezbędnej pomocy.

📆 w terminie, który wskażemy w mailu, po godzinach pracy

W wyznaczonym dniu po godzinach pracy zablokujemy Twój dostęp do starej poczty oraz wykonamy ostatnią synchronizację. Jednocześnie odblokujemy wysyłanie i odbieranie wiadomości na nowym serwerze.

Następnego dnia zaczniesz korzystać z poczty na nowym serwerze.

Przełączenie zostanie potwierdzone wiadomością SMS – oraz brakiem możliwości zalogowania na starą skrzynkę.

Co się dla mnie zmieni?

Niestety, nie mogliśmy zachować starej nazwy.
Nowa nazwa jest równie prosta:

https://mail.uksw.edu.pl

Zmieni się również konfiguracja w aplikacjach pocztowych i na urządzeniach mobilnych. Udostępnimy stosowne instrukcje przed rozpoczęciem migracji.

W starej poczcie Twoim loginem był adres e-mail, a hasło było odrębne od konta UKSW. Teraz będzie inaczej!

Do nowej poczty zalogujesz się danymi logowaniaCentralnego Systemu Uwierzytelniania– czyli podając ten sam login i hasło, który podaje się do komputerów, USOSweb i innych systemów UKSW.

Odzyskanie hasła do konta UKSW poprzez wiadomość e-mail nie będzie już dostępne - znajomość tego samego hasła byłaby przecież niezbędna do odczytania poczty.

Przygotowaliśmy nowy mechanizm odzyskiwania hasła – poinformujemy o tym w odrębnym dokumencie.

Aby umożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji nowej poczty, w tym m.in. kalendarzy, na Twoim komputerze służbowym zainstalujemy program pocztowy Microsoft Outlook.

Pozwoli to również łatwo odróżnić starą pocztą od nowej. Stara poczta do ostatniej chwili pozostanie dostępna w programie Thunderbird. Po migracji program Thunderbird straci możliwość łączenia z serwerem - wyświetli komunikat o błędnym haśle.

Zmieni się również aplikacja webowa. Nowa aplikacja będzie jednak dużo prostsza i czytelniejsza, będzie też dużo sprawniej działać na urządzeniach mobilnych.

Dostęp z innych aplikacji wciąż będzie możliwy. Osobom zainteresowanym przygotowaliśmy stosowne instrukcje.

Twój adres e-mail, jak również adresy e-mail innych pracowników, pozostaną bez zmian. W miarę wdrażania nowej poczty mogą ulec zmianie adresy niektórych działów, ale tylko w wyjątkowych przypadkach.

Dodatkowo, nowa poczta będzie wyposażona w sprawniejszy system podpowiadania adresatów.

Zawartość Twojej skrzynki pocztowej oraz struktura katalogów zostały w zdecydowanej części przeniesione na nowy serwer.

Z oczywistych względów pominęliśmy jednak przy migracji foldery SPAM oraz Kosz - jeżeli z jakichś względów znajdują się tam cenne informacje, to dobry moment, aby przenieść je do innego folderu.

Co muszę zrobić?

Staraliśmy się przygotować nową pocztę oraz proces migracji w taki sposób, aby zmiana była możliwie najłatwiejsza. Wciąż jednak potrzebujemy odrobinę Twojej pomocy.

Prosimy, aby uważnie czytać otrzymane komunikaty i instrukcje. Pomoże to w zrozumieniu, która ze skrzynek pocztowych jest aktywna w danym momencie, a która nie.

W najbliższym czasie na Twoim komputerze może pojawić się program Microsoft Outlook.

Konfiguracja poczty w programie Outlook odbędzie się całkowicie automatycznie. Prosimy jednak o zwracanie uwagi na ewentualne błędy oraz robienie zdjęć lub screenów napotkanych komunikatów
o problemach.

Pamiętaj, aby do chwili zakończenia przełączenia:

✔️  odbierać i wysyłać pocztę dotychczasową metodą, czy to w programie Thunderbird, czy na stronie poczta.uksw.edu.pl,

  nie wysyłać i nie odbierać maili w programie Microsoft Outlook lub na stronie mail.uksw.edu.pl,

  nie kasować maili z nowej skrzynki,

  nie przejmować się tym, że na nowej skrzynce nie widać części maili,

✔️  sprawdzać na bieżąco treść komunikatów dotyczących procesu przełączenia poczty.


Dziękujemy za uwagę!