Skip to main content

Przywrócenie dostępu funkcjonalności Poczty UKSW dostępnej pod adresem https://mail.uksw.edu.pl/owa/

Szanowni Państwo,

informujemy, iż udało się zdiagnozować problem związany z brakiem dostępu do Poczty UKSW dostępnej pod adresem https://mail.uksw.edu.pl/owa/ oraz przywrócić jej funkcjonalność. 

Do czasu zakończenia wszystkich prac naprawczych (tj. do końca dzisiejszego dnia), można spodziewać się dalszych, krótkich przerw w dostępie do ww. usługi.

Prosimy o cierpliwość.