USOS

Zmiana wyglądu panelu logowania CAS / USOSweb

Tag: Dla Pracowników, Dla Studentów, USOS

W dniu 2013-09-27 (piątek) w godzinach wieczornych planowana jest wymiana strony internetowej Centralnego Serwera Uwierzytelniania. W związku z tym w godzinach 20:00 - 02:00 mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu tej usługi.

UWAGA! Zmianie ulegnie wygląd panelu logowania:

Wygląd nowego panelu logowania

W nowej odsłonie panel uzupełniono o dodatkowe, brakujące dotychczas funkcje:

  • bardziej precyzyjne komunikaty,
  • współpraca z urządzeniami mobilnymi,
  • wbudowany dział pomocy.

Prosimy pamiętać, że panel logowania utrzymuje zawsze stały, jednolity wygląd. Wszystkie istotne zmiany wyglądu panelu będą ogłaszane na stronie internetowej CSI.

Każda niezapowiedziana zmiana wyglądu panelu może oznaczać próbę wyłudzenia danych i kradzieży konta!

[naprawione] Awaria Systemu USOSweb

Tag: Awaria, Dla Pracowników, Dla Studentów, USOS

W dniach 29-30 września wykryliśmy awarię systemu USOSweb. System jest w tej chwili dostępny, ale nie działa tzw. migracja danych (synchronizacja danych z główną bazą systemu).

Postaramy się usunąć awarię w dniu 1 października. O postępach prac lub dodatkowych utrudnieniach będziemy Państwa informować na bieżąco. W celu przeprowadzenia prac serwisowych planowane jest kolejne wyłączenie systemu dn. 2012-10-01 w godzinach 10:00-15:00.

AKTUALIZACJA: 2012-10-01 14:50

Ustaliliśmy, że przyczyną opisanej awarii jest błąd w dostarczonej przez producenta nowej wersji systemu USOS. Opracowaliśmy tymczasowe obejście problemu, które pozwala na zapewnienie normalnej pracy (z wyłączeniem drobnej części funkcjonalności). Czekamy na udostępnienie właściwej poprawki przez producenta USOS-a.

[naprawione] Problem z logowaniem do LEX

Tag: Awaria, Dla Pracowników, Dla Studentów, USOS

Wraz z nową wersją systemu USOS pojawił się problem z logowaniem do systemu LEX.

Przyczyna problemu została już znaleziona, a Technicy pracują nad sposobem jego rozwiązania. Na chwilę obecną czas usunięcia usterki nie jest znany, o postępach prac bedziemy informaować na stronie CSI.

AKTUALIZACJA: 2012-09-04 13:33

Centralny Serwer Uwierzytelniania (CAS)

Tag: Dla Pracowników, Dla Studentów, Porady, USOS

Wraz z nową wersją systemu USOS (5.3) zmienia się sposób logowania do serwisów internetowych UKSW. Obecnie odbywać się ono będzie poprzez Centralny Serwer Uwierzytelniania (CAS - ang. Central Authentication Server) - za pośrednictwem strony https://login.uksw.edu.pl/cas/

W związku z powyższą zmianą w najbliższym czasie otrzymacie Państwo wiadomość e-mail wysłaną z adresu adsync@uksw.edu.pl z informacją o wygenerowaniu dla Państwa nowego loginu do CAS. Wiadomość ta zawiera dwa adresy internetowe należące do systemu CAS:

Jednocześnie uczulamy państwa na to, iż tego typu akcja, polegająca na masowym informowaniu o operacjach na kontach drogą mailową jest zdarzeniem incydentalnym! Do wszystkich tego typu wiadomości należy podchodzić z dużą dozą nieufności i zawsze weryfikować na naszej stronie internetowej (http://csi.uksw.edu.pl) czy tego typu akcja rzeczywiście jest prowadzona - warto przeczytać: Fałszywe wiadomości e-mail

30-31 sierpnia: Aktualizacja systemu USOS

Tag: Dla Pracowników, Dla Studentów, Przerwa techniczna, USOS

W dniach 30-31 sierpnia 2012 r. (czwartek, piątek) nastąpi zmiana wersji USOS na 5.3.

W związku z prowadzonymi w tych dniach pracami system zostanie wyłączony dla wszystkich użytkowników (dziekanatu i studentów). Nie będą dostępne serwisy:

  • USOS
  • USOSweb
  • APD
  • Katalog ECTS

System zostanie wyłączony 30 sierpnia o godzinie 7:00

Kursy e-learningowe na platformie e.uksw.edu.pl

Tag: Dla Pracowników, learning, moodle, USOS

Aby uruchomić kurs na platformie e.uksw.edu.pl należy zgłosić do jednostki prowadzącej przedmiot (np. dziekanatu) prośbę o ustawienie atrybutu EL w systemie USOS dla danego przedmiotu. Migracje na platformę moodle odbywają się co godzinę. Kursy są tworzone automatycznie. Studenci są zapisywani na kurs na podstawie zapisów w USOS, ale będą się pojawiać w kursie moodle dopiero po ich pierwszym zalogowaniu w tej platformie.

Nowy moduł Sprawdziany w USOSweb

Tag: Dla Pracowników, USOS

W systemie USOSweb został uruchomiony nowy moduł Sprawdziany. Moduł został stworzony, aby ułatwić przekazywanie studentom ocen uzyskanych na drodze kolokwiów, kartkówek czy innych form sprawdzających poziom zdobytej przez nich wiedzy. Poza ułatwieniem procesu przekazywania do wiadomości studentów wyników ich osiągnięć, moduł ten oferuje również inne przydatne funkcje. Pozwala on między innymi na podział pracy związanej ze sprawdzaniem i ocenianiem prac na kilka osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Dzięki niemu można również wygenerować statystyki odzwierciedlające wyniki studentów z poszczególnych sprawdzianów.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach